Kia Ora

“Hoki koe ki o maunga ki o awa kia puehutia e nga hau o Tawhirimatea.”

“Ko te whare maire e tu ana i roto i te pa tuwatawata he tohu no te rangatira.”

Ko te mana, te mauri me te tapu o nga marae, he taonga whakarere iho mai i o tatau matua tipuna, hei mau nga ringa ma nga uri whakatipu, mai i tena whakatipuranga, mai i tena whakatipuranga.

Ko te mahi ma tatau, hei hapai, hei whakatinana enei ahuatanga.

To tatau reo me ona tikanga, ko o tatau whakapapa, to tatau whanaungatanga, o tatau turangawaewae, te tika, te pono me te aroha.

To tatau mana atua, mana tangata, mana whenua, mana moana, mana matauranga, mana reo, mana motuhake i roto i to tatau takiwa.

Ko o tatou tipuna, ko Hinekehu, ko Materoa, ko Kapohanga a Rangi, ko Te Aowera, ko Rongoitekai, ko Rongohaere, me o ratau tuhonohono, no runga, no raro, kare e whakapapatia. Ko o tatau hapu, whanau, ko Te Aitanga a Mate, Te Aowera, te whanau a Rakairoa, te whanau a Hinekehu, te whanau a Kapohanga a rangi, te whanau a Rongitekai, te whanau a Rongohaere. Ko o tātau marae kainga, nga ahika a o tatou tipuna, Ko Ngāti Porou, Hiruharama, Whakapaurangi, Whareponga, Pēnu, Te Pāhou.

Ko to tātau rohe moana mai i Rahuimanuka ki Mataahu.

Manaaki nga marae, te iwi kainga o nga marae, manaaki nga ope whakaeke, manaaki te taiao o ngā marae.

“Te ataahua o te nohotahitanga a nga taina me nga tuakana i raro i te whakaaro kotahi.”